"Че и ний сме дали нещо на светът, и на вси Словене книга да четът" (Иван Вазов)


Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, съдбините си ти поднови!
/Стоян Михайловски/

Прием I клас 2021/2022

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - [Виж]

ДЕЖУРСТВА учители - [Виж]

БД [Виж]     ЗБАКПОПП [Виж]

КОНСУЛТАЦИИ
С ученици [Виж…] С родители [Виж...]

СИП
Свободно избираема подготовка.
[Виж…]

КОНТРОЛНИ РАБОТИ
[Виж…]

КЛАСНИ РАБОТИ
[Виж…]

ПРОЕКТИ
[Виж…]

Е-Дневник
Виж…