"Че и ний сме дали нещо на светът, и на вси Словене книга да четът" (Иван Вазов)


Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, съдбините си ти поднови!
/Стоян Михайловски/

ОБЕДНО МЕНЮ - УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

Полезно за учители
[ ДИПКУ ] [ НИОД ] [ КАЛЕНДАР ] [ КРУ ]

ПРИЕМ В I КЛАС [ 2017/2018 ]

ОБЕДНО МЕНЮ - УЧИЛИЩЕН СТОЛ

ДО КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ОСТАВАТ:

ПОЛЕЗНО ЗА УЧИТЕЛИ
[ДИПКУ] [НИОКСО] [КАЛКУЛАТОР] [МОН]

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - [Виж]

ДEЖУРСТВА учители - [Виж]

БД [Виж]     ЗБАКПОПП [Виж]

КОНСУЛТАЦИИ
С ученици [Виж…] С родители [Виж...]

СИП
Свободно избираема подготовка.
[Виж…]

КОНТРОЛНИ РАБОТИ
[Виж…]

КЛАСНИ РАБОТИ
[Виж…]

ПРОЕКТИ
[Виж…]

Е-ДНЕВНИК
[Виж…]

Фейсбук страница
[Виж]